Tracii=Europa


Cel mai mare tracolog al lumii, Prof. Dr.I.C. Dragan, sublinia în 1980, la al XV-lea Congres mondial de stiinte istorice, la Bucuresti, ca în jurul Dunarii Carpatice s-a dezvoltat poporul Trac si de aici a ajuns pina în peninsula Iberica, Armenia si Palestina. Aheii si Dorienii au pornit tot de la Dunare"[14]. Era de fapt cel mai numeros popor din antichitate, dupa acela al indienilor. Tot Iosif Constantin Dragan sitetiza istoria multimilenara a poporului Daco-Roman, începînd cu stramosii Geto-Dacilor, din trupul carora „s-au desprins triburi care s-au deplasat spre est pîna la Nipru, raspîndind cultura lor Cucuteni (sau Tripoli cum o numesc vecinii mai noi); apoi au extins civilizatia bronzului si a fierului, denumita Hallstadt, spre nord, în Carpati, pîna la Marea Baltica, unde (Polonia de azi) au creat orasul Getidava sau Vistula; s-au extins spre vest în Panonia, pe Dunarea Centrala, descinzînd în Latium si în Italia Centrala prin Etruscii veniti din Anatolia pe mare, ca si în Iberia, cunoscuti sub numele de Tardesi-Turdetani, unde au dezvoltat prima civilizatie iberica; în sfîrsit, în sud, în toata penin-sula Haemusului, prin Pelasgi, Achei si Dorieni, iar înaintea lor prin Dardanii fondatori ai Troiei. Luvitii, Hititii si Armenii plecati de la Dunare au poposit si s-au raspîndit pîna în fundul Anatoliei. Tribul Phalestinoi a dat numele regiunii Palestina, stabilindu-se în regiunea Gaza a lui Goliath. Dunarea, precum Nilul pentru Egipteni, a fost leaganul Europenilor Traci si Celti, care au împînzit Europa si, în special zona mediteraneana, pe toata întinderea ei, de la est la vest"[15].Centrul acestui mare popor era Corona montium (Transilvania actuala). Generalul N. Portocala, în lucrarea Din preistoria Daciei si a vechilor civilizatii, ajunge la concluzia ca „prima civilizatie a primului mare popor al lumii s-a întemeiat în Dacia". „Romania este vatra a ceea ce am numit Vechea Europa, o entitate culturala cuprinsa între 6500-3500 î.Hr."
 
 Istoricul Herodot (484-425 î.Chr.) afirmă că ""Neamul tracilor este cel mai numeros din lume, după cel al inziloi". Numărul triburilor lor depăşea cifra de o sută. Acelaşi autor afirmă că "dacă ar avea un singur conducător sau dacă tracii s-ar înţelege între ei, neamul lor ar fi de nebiruit şi cu mult mai puternic decât toate neamurile".
 

La cumpăna mileniilor II-I î.Chr. tracii înregistrează o maximă extindere teritorială, cea menţionată mai sus. Spaţiul imens ocupat de ei a favorizat apariţia diferenţierii lor lingvistice şi culturale. Ca urmare, pe parcursul primei jumătăţi a mileniului I î.Chr. tracii timpurii s-au divizat în cei situaţi la sud de Munţii Balcani (Haemus) – tracii de sud (meridionali) şi cei de la nord de aceşti munţi-tracii de nord (septentrionali).

La sud de Balcani autorii antici au menţionat următoarele triburi:  odrişii,  brianţii, coralii, crestonii, crobizii, moesii, tribalii, besii etc. Dintre triburile balcanice o organizaţie statală au reuşit să formeze odrişii. Regatul lor a fost întemeiat de Terves I (470-440 î.Chr.), urmat apoi de regele Sitalkos (440-424 Î.Chr.). Istoricul grec Tucidide (460-398 Î.Chr.) scria că "întemeierea regatului odrid a creat o forţă care nu era întrecută decât de sciţi". Regatul dispunea de 150.000 de luptători, dintre care o treime erau călăreţi.

La nord de Balcani locuiau Getii  (pe ambele maluri ale Dunării), dacii (în zona intermontană a Carpaţilor), costobocii (nordul Transilvaniei), tyrageţii (la gurele Nis­trului), carpizii (în centrul şi nordul Moldovei),  ş.a.

About Alex Imreh

http://www.aleximreh.ro http://www.facebook.com/alex.imreh 0742-669918
This entry was posted in Dacia. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s