Pocutia


Bucureştiul niciodată nu a pus pe primul plan principiul etnic în trasarea hotarelor sale. Dacă ar fi fost aşa, atunci România ar fi fost în drept să pretindă la Bugo-Nistria, Pocuţia, Maramureşul de Nord (astăzi regiunea Transcarpatică a Ucrainei), Banatul de Sud-Vest (aşa zisul „Banat Sîrbesc”) şi raionul Timocului Superior (care în prezent aparţine Bulgariei). Bineînţeles că România ar fi putut pretinde la provinciile amintite mai sus, or, primogenitura poporului român pe aceste pămînturi este incontestabilă şi recunoscută de către majoritatea istoricilor din lume (specialişti în materie). Marea Unire de la 1 decembrie anul 1918 însă a vizat numai acele teritorii care au aparţinut un timp îndelungat (din punct de vedere politico-administrativ) vreo uneia din fostele ţări româneşti.

România pe parcursul anului 1919 (între 22 mai şi 18 august) a procedat la ocuparea temporară a Pocuţiei şi a satelor româneşti din Transcarpatia unde au fost introduse unităţile diviziei a opta de infanterie de sub comanda generalului Iacob Zadic. În manifestul adresat populaţiei locale se sublinia că trupele româneşti sînt venite pentru ca să „…restabilească ordinea şi liniştea internă…, să împăciuiască spiritele populaţiei răzvrătite de acolo[16]. România însă a refuzat incorporarea lor şi le-a retrocedat Poloniei şi Cehoslovaciei (ţări cărora le-au aparţinut aceste regiuni în perioada interbelică) imediat ce pericolul anarhiei şi dezordinii s-a îndepărtat.

1919

În această ordine de idei merită de menţionat faptul că Bucureştiul nu a răspuns invitaţiei din partea Germaniei de a prelua aceste teritorii nici în anii 1938 şi 1939 cînd Polonia şi Cehoslovacia au dispărut de pe harta Europei. La fel s-a procedat şi în cazul Banatului sîrbesc pe care Hitler după ce a distrus Iugoslavia în anul 1941 era de acord să-l cedeze Romîniei. Chiar şi Transnistria, aflată între anii 1941-1944 sub administraţie militară românească, nu a fost anexată la Regatul Român.

About Alex Imreh

http://www.aleximreh.ro http://www.facebook.com/alex.imreh 0742-669918
This entry was posted in History. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s