Moscopole – cel mai mare oras din Balcani in sec.18


ro.wikipedia.org/wiki/Moscopole ; rostonline.org/rost/ian2005/moscopole.shtml

În zilele sale de glorie (anii 1760) era cel mai mare oras din Balcani, dupa Istambul, comparabil cu Venetia si Viena. Avea o populație de peste 60.000 de locuitori, in timp ce Atena avea doar 10.000 locuitori din care doar 3.000 erau greci. Orașul era locuit aproape exclusiv de aromâni. Aromânii trăiau în acea perioadă şi în alte aşezări mari din împrejurimile Moscopolei care ajungeau la rândul lor la zeci de mii de locuitori, precum: Gramostea, Nicea, Linca etc., aşezate la peste 1100 m înălţime.  Zona era compact aromânească, lacul Ohrid era un fel de mare vlahă, fiind înconjurat de nenumărate localităţi aromâne. Cetăţi înfloritoare atunci, astăzi simple comune pline de ruine şi de legende.

Spre sfârșitul secolului XVIII orașul a evoluat mult datorită comerțului cu Germania, Veneția și Constantinopol. Avea multe manufacturi,  12 000 de case din piatră placată cu marmură, în jur de 70 de biserici, bănci, o tipografie (o altă tipografie nu mai exista în Imperiul Otoman decât la Constantinopol) și chiar o universitate (Noua Academie sau Hellênikon Frôntistêrion, fondată în 1744). La Moscopole a apărut o adevărată efervescență culturală, mulți autori publicându-și lucrările atât în greacă (limbă a culturii din Balcanii la acel moment) cât și aromână scrisă în alfabetul grec. În 1770, aici a apărut primul dicționar al celor 4 limbi balcanice moderne (greacă,albaneză, aromână și bulgară).

În anii 1760 şi 1790, oraşul a fost jefuit şi ars de Ali Pasa din Ianina şi de trupele de albanezi, determinând emigrarea populaţiei în Grecia (unde au revenit la ocupațiile lor vechi – creșterea animalelor), Serbia, România și Bulgaria. O parte din elita comercială a emigrat în Austro-Ungaria, mai ales în cele 2 capitale, Viena și Budapesta, dar și în Transilvania, unde au jucat ulterior un rol esențial în renașterea națională a României.

Orașul nu a mai reușit să atingă din nou statutul său precedent și a fost distrus din nou în 1916 în timpul primului război mondial, iar clădirile rămase au fost dărâmate în timpul luptelor partizane din al doilea război mondial. Din vechiul oraș au mai supraviețuit doar șase biserici, mânăstirea și podul de la Sf. Vineri. Localitatea de astăzi este doar un mic sat de munte aflat în districtul Korçë din Albania. Memoriile glorioase ale orașului pierdut Moscopole rămân însă o parte importantă a culturii aromâne.

findallvideo.com/tag/makedoni ; ziare.com/articole/revolutie+catifea+moscopole

ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_Aromanilor Conform mărturiei lui Cassius Dio (Istoria romană, LI, 22,6) printre Traci, pe ambele maluri ale Dunării se aflau Geții, numiți și Daci. Istoricul Konstantin Jireček notează puternica și durabila lor romanizare, în timp ce Tracii situați la sudul munților Haemus (azi Balcani) au fost elenizați (vezi: Linia Jireček). Majoritatea istoricilor socotesc ca romanizarea popoarelor tracice de pe ambele maluri ale Dunării a dat naștere Proto-Românilor, care ulterior s-au diferențiat în Români la nord de Dunăre și în Dobrogea, și în Aromâni, Megleno-Români și Istro-Români la sud de Dunăre.

Răscoala Asǎneștilor duce la întemeierea unui regat aromâno-bulgar denumit în cronicile vremii [1185] Regnum valachorum și numit de istoricii de azi “Al doilea Imperiu bulgar”. Acest regat este înlocuit, dupa șase decenii de existență, de cele două țarate bulgărești din Vidin și Târnovo. În perioada Evului Mediu aromânii au mai creat o serie de state semi-autonome pe teritoriul actualei Grecii, cum ar fi Vlahia Mare sau Vlahia Mică.

In secolul XIX, Aromânii au jucat un rol important în independența mai multor țări balcanice ca Bulgaria, Albania și Grecia față de Imperiul Otoman. Războiul ruso-turc din 18771878, la care Regatul României a participat alături de ruși la Plevna și Vidin, se soldase (pe lângă confirmarea Independenței României) cu anexarea de către greci a Tesaliei, locuită in mare parte de aromâni. De fapt, Grecia, care nu se angajase militărește, a obținut Tesalia fără ca să fie nevoită să tragă un singur glonț, luptele și sacrificiile fiind date de către români și ruși.

Incepând cu 1864 și pânâ în primii ani ai secolului al XX-lea, statul român a deschis aproape 100 de școli în Grecia, Macedonia și Albania pentru a educa aromânii în limba română. La vremea respectivă nu exista încă o limba aromână literară unitară, așa încât singura soluție viabilă părea folosirea românei literare. Cei mai mulți elevi aromâni studiau însă în școli cu predare în limba greacă. Printre absolvenții gimnaziilor și liceelor românești ca cele de la Grebena, Bitola, Salonic, Ianina etc. s-au numărat personalități ca Teodor Capidan, Tache Papahagi, George Murnu (toți trei profesori universitari la București și autori ai unor lucrări de referință despre aromâni), Marcu Beza (diplomat român și scriitor), Constantin Papanace (ministru al Guvernului României, deputat și scriitor aromân), Athanasie Joja profesor universitar de filosofie și ministru al învățământului la București în perioada postbelica și mulți alții.

În anii 1920, Guvernul României a sugerat, ca o măsură de compromis, ca acei aromâni din Grecia, Albania și Bulgaria care întimpinau dificultați în respectivele lor noi patrii de adopții, să colonizeze cele două județe dobrogene cedate de bulgari Regatului României în urma războiului balcanic. De altfel aromânii înșiși au petiționat Guvernul român, la un congres organizat la Veria, să li se îngăduiască venirea în România. Ulterior ei au fost nevoiți să-și lase casele și noile gospodării încropite și să se mute în Dobrogea de nord, în județele Tulcea respectiv Constanța. Rezultatul a fost că aproximativ 50.000 (15%) din populația Dobrogei vorbește dialectul aromân iar municipiul Constanța este un centru activ al culturii aromâne în renaștere după 1990.

În 1941, după ocuparea nazistă a Greciei, sub controlul Italiei, în nordul Greciei, a fost creat un stat autonom al aromânilor: Principatul de Pind și Meglen. Existând doar mulțumită armatei italiene (și recunoscut excluziv de Italia), principatul a dispărut în octombrie 1943 odată cu capitularea Italiei.

-Multe dintre ajutoarele lui Tudor Vladimirescu, în cadrul revoluției din 1821, au fost aromâni: Farmache , Iordache, Olimpiotul, ca și comandantul arnăuților, serdarul Diamandi Giuvara. -Poeții Octavian Goga și Ștefan Octavian Iosif sunt de origine aromână. -Românii din Serbia secolului al XIX-lea au constituit nucleul viitoarei burghezii sârbe. -La Viena și Budapesta, aromânii aceleiași perioade au dat generații de mari bancheri și industriași ca: Sina, Dumba, Darvari, Belu, Mocioni (Mocsony). -Referitor la războiul grec de independență, unul dintre precursorii revoluției a fost Constantin Rhigas Phereos Velestinlis (pe numele adevărat Riga Fereu din satul aromânesc Velestin). Acesta a compus celebra “Marseillaise a grecilor”. -Mai toți vlahii din Grecia îmbogățiți prin străinătăți devin mari bancheri, industriași și comercianți ca: Sina, Maruzzi, Averoff, dar și autorii unor mari opere de binefacere (“evergeți”).

About Alex Imreh

http://www.aleximreh.ro http://www.facebook.com/alex.imreh 0742-669918
This entry was posted in Dacia. Bookmark the permalink.

5 Responses to Moscopole – cel mai mare oras din Balcani in sec.18

 1. Alex Imreh says:

  Moscopole, centrul cultural al Balcanilor

  Izvoarele bizantine, sârbeşti sau otomane îi atestă pe aromâni, sub numele de vlahi, prin toată peninsula Balcanică, cu principala lor ocupaţie – păstoritul. În secolele XIII-XIV, sate întregi de aromâni sunt dăruite mănăstirilor din Muntele Athos, unde, la un moment dat, provoacă agitaţii din cauza prezenţei femeilor în preajma călugărilor. Regiunea Thesaliei a fost numită Valahia Mare, nume consemnat până în secolul al XIX-lea, dată fiind ponderea populaţiei aromâne. Aici a existat chiar un stat, format în urma destrămării Imperiului Bizantin în 1204, care a luptat în secolele XIII-XIV cu latinii, bizantinii şi apoi cu turcii. Din partea turcilor au primit privilegii care le recunoşteau autonomia, în schimbul plăţii unor taxe şi a păzirii trecătorilor montane. Nu au scăpat de tributul sângelui, fiind nevoiţi să dea periodic un număr de copii pentru corpul de ieniceri. Dintre aceştia, după satisfacerea slujbei militare, unii s-au întors în satele de origine, dar erau deja convertiţi la islam.

  Vlahii din Pind, organizaţi în cătune cu caracter seminomad, migrau vara cu turmele lor până în munţii Macedoniei. În secolul al XVIII-lea, o parte dintre aceşti vlahi din Grevena, Samarina, Perivoli etc. se ocupau cu cărăuşia şi negustoria. Dintre aşezările aromâne se remarcă Moscopole, datorită evoluţiei sale spectaculoase. Întemeiată la mijlocul secolului al XIV-lea, aşezarea s-a dezvoltat mai ales sub stăpânirea otomană, deoarece a beneficiat de privilegii şi autonomie, în condiţiile în care făcea parte din domeniul sultanei mamă. Sub influenţa învăţaţilor din secolul al XVIII-lea s-a format o tradiţie cultă despre originea oraşului în refugiaţi educaţi din Constantinopol. Se încerca astfel formarea unei origini onorabile în comparaţie cu păstorii din regiune. Desigur că această teorie nu trebuie să beneficieze decât de atenţia cuvenită unei anecdote.

  Aşezarea a început să se dezvolte după noile valuri de imigranţi din Metsovo (regiunea Zagori) şi Skamneli (Pind), care au întemeiat două noi cartiere după 1611 şi 1659. Un alt cartier s-a înfiinţat după 1710 cu imigranţi din Postenan, din sudul Albaniei. La finele secolului al XVII-lea a trecut în stăpânirea unui înalt demnitar, care i-a confirmat privilegiile şi a interzis aşezarea musulmanilor. Aşezarea s-a dezvoltat într-un oraş prosper, considerat al doilea ca mărime în Balcani după Constantinopol. Dezvoltarea oraşului a fost posibilă datorită practicării comerţului, iniţial itinerant, apoi organizat, prin Balcani până în Veneţia şi apoi dincolo de graniţele Imperiului otoman, până la Leipzig sau Poznan. Ei au fost principalii beneficiari ai anexelor economice ale tratatelor de pace de la Passarowitz şi Belgrad. Au întemeiat colonii cu scop comercial în mai multe oraşe din Imperiul Habsburgic, inclusiv în Transilvania. Totodată frecventau marile târguri anuale din Imperiul otoman. Îmbogăţirea negustorilor de vază a avut efecte pe plan cultural: s-au construit noi biserici în prima jumătate a secolului al XVIII-lea, cu arhitectură şi pictură de înaltă calitate, s-a format o bibliotecă, o tipografie şi chiar o academie, numită Noua Academie. Practic la mijlocul secolului al XVIII-lea Moscopole a devenit centrul cultural al Balcanilor.

  Bogăţia oraşului Moscopole a atras interesul turcilor şi albanezilor, care l-au jefuit în 1769. Coloniile comerciale înfiinţate în Europa Centrală înainte de acest eveniment nefericit le-au permis moscopolenilor să îşi ia avutul cu care rămăseseră şi să emigreze în masă. Unii, probabil cei mai săraci, s-au împrăştiat prin alte sate aromâneşti din Balcani, dar o mare parte a lor au emigrat în Imperiul Habsburgic, unde, pornind de la coloniile comerciale, au dezvoltat adevărate cartiere aromâne. Cei rămaşi au fost din nou jefuiţi în 1788, cu ocazia unui conflict pentru autoritate locală între doi demnitari otomani, ceea ce a determinat exodul complet al populaţiei. În secolul al XIX-lea, o parte a aromânilor au fost atraşi în mişcarea naţională grecească, ce a culminat cu războiul de independenţă şi crearea statului grec în 1828. Câţiva aromâni au ajuns astfel eroi ai poporului grec. Independenţa Greciei a marcat primul pas semnificativ spre grecizarea aromânilor.
  http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/cine-sunt-aromanii

 2. Pingback: Rumânia | Alex Imreh

 3. Pingback: 7000 years of history | Alex Imreh

 4. Pingback: 7000 years of history. Ro DNA:68% Old Europe & 29.5% Kurgan | Old Europe

 5. Pingback: Jireček Line – Moscopole | Alex Imreh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s