Postulatele Petre Morar – Noi nu sîntem Latini, latinii sînt Noi


Postulate (I) Morar: “A surname comes from that language and culture where it has significance as a common noun, adjective or verb. ”
Postulate (II) Morar: “Names of places survive after the disappearance of a culture. ”
Postulate (III) Morar: “The cyclic syntactic developing of  a word is impossible “.
Postulate (IV) Morar: “Words that are borrowed in a language will not have complex semantics in that language. Words will have the most complex semantics in the language of origin, where the words first originated”
Postulate (V) Morar: “The nature (DNA) of a language is determined by its grammar and no by the vocabulary “.

Cartea in format PDF – download >> Petre Morar – Noi nu suntem latini

O parte esentiala a Demonstratiei Morar sint Postulatele Morar. Aceste postulate sint independente unele de altele si se completeaza reciproc intr-un sistem unitar si coerent. Toate postulatele sint exemplificate si argumentate bogat, ca sa fie evident ca nu se IMG_20160614_161613bazeaza pe exceptii. De-a lungul demonstratiei nu ne-am bazat pe nici o ipoteza adevarata sau falsa. Postulatele Morar aduc intr-un tot unitar elemente de vocabular, sintaxa, semantica si culturallingvistice care converg catre aceeasi concluzie.
A se remarca ca Postulatele Morar nu se aplica numai la limba romina in relatia ei cu latina sau limba vedica. Ceea ce le face credibile si obiective este faptul ca pot fi aplicate la orice limba pe Tera in relatia sa cu oricare alta limba. Pe baza acestor postulate se poate demonstra ca de exemplu limba engleza nu oprovine din latina, in ciuda majoritatii cuvintelor din engleza fiind latine. In lucrarea de fata aplicam Postulatele Morar la analiza originii limbii romine si obtinem concluzii tulburatoare pentru poporul romin. Aceste concluzii sint prezentate mai jos si apoi in paginile urmatoare, pe parcursul si la sfirsitul fiecarui capitol.
Demonstratia Morar este constituita din trei parti independente unele de altele, care por fi considerate individual, fara a necesita prezenta celorlalte : Originea Nomenclaturii Vedice, Continuitatea Nomenclaturii Vedice si Arianismul Limbii Romine. Prin Demonstratia Morar, originea lumii moderne a avut loc in spatiul Carpato-Dunarean, România de azi.

4.2. Postulatele Morar
Postulatul (I) Morar : “Un nume propriu provine din limba si cultura in care are o semnificatie ca substantiv comun, adjectiv sau verb”.
Postulatul (II) Morar : “Numenclatura locurilor supravietuieste disparitiei unei culturi”.
Postulatul (III) Morar : “Dezvoltarea sintactica ciclica a unui cuvint este imposibila”.
Postulatul (IV) Morar : “Cuvintele mostenite pot sa aiba o semantica complexa” sau negatia acesteia, “Cuvintele imprumutate nu pot avea o semantica complexa”.
Postulatul (V) Morar : “Natura unei limbi este determinata de gramatica si nu de vocabular”.

Dacii antici erau stramosii nostri arieni, iar limba care rasuna pe plaiurile carpatine era limba ariana, pe care o mai recunoastem direct pe alocuri, dupa multe mii de ani de evolutie. Demonstram prin Postulatul (III) Morar, Postulatul (IV) Morar si Postulatul (V) Morar ca limba romina de azi este mai veche decit latina si cu radacini de vocabular, semantice, culturale si gramaticale pastrate neschimbate in limba Veda.

Cuvintul rominesc “a da” nu poate veni din latinescul “dare” din moment ce exista in limba Veda sub forma “da”. Aceasta este esenta Postulatului (III)Morar. Uneori este mai dificil de demonstrat originea pre-latina a unui cuvintrominesc din cauza formei sintactice identice in vedica, romina si latina. Aici intervine Postulatul (IV) Morar care face lumina prin diferentele semantice si culturale intre cuvintele stravechi rominesti si cele imprumutate din alte limbi in decursul istoriei, incluzind limba latina. Un cuvint intrat in limba rominarecent pe scara istorica, sa zicem in ultimii 1500 de ani, nu poate avea o incarcatura semantica grea. Daca ne uitam la cuvintul “a da” in DEX, gasim peste 1000 de cuvinte dedicate explicarii sensurilor multiple pe care le poate avea. Cuvintul “a da” nu poate proveni din latina pentru ca este infrastructura culturala a limbii romine, dezvoltata in mii si mii de ani de vorbire a limbii. Aceasta este esenta Postulatului (IV) Morar. O limba se poate transforma foarte mult in perioade de mii de ani, incit sa semene foarte putin cu limba originala, mai ales la nivel de vocabular. In ciuda acestor schimbari exterioare, structura interna a limbii se conserva bine, fiind usor identificabila. Structura interna a unei limbi, comparabila cu ADN-ul uman, este gramatica limbii. Aceasta este esenta Postulatului (V) Morar.

IMG_20160614_161552With the help of present day romanian  language it seems that  we can correct some  mistakes done in the translation of the bible. These are not dramatic ”mistakes”, these are nuances, subtle differences or distinctions, details where translation made with the help or romanian makes more sense, have more logic. It could be proof that romanian language has a very long continuity, proof that old romanian ie the ”dacian” language was closer to the koine bible language than old greek or vulgar latin.

About Alex Imreh

http://www.aleximreh.ro http://www.facebook.com/alex.imreh 0742-669918
This entry was posted in Etnogeneza Rumânilor, Limba romînă, Linguistic Archeology, Linguistics and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s