Delean / Șardu Cluj & Dogar / Șardu Mureș


“Spicul plin lasă capul în jos.” Șardu Unguresc comuna Sânpaul

hu.wikipedia.org/Magyarsard belonged to the KeményRadó and Kabos families of the Győr monastery from the Mikola family. The once Catholic village took over the new religion during the Reformation , however, in the 18th century. by the twentieth century, the faithful had dwindled so much that it now functioned only as a daughter church. In 1849 Romanian troops destroyed the HungariansIn 1850 , the denominational composition of the village was quite colorful: 595 Greek Catholics, 25 people Roman Catholic, 19 Reformed, 6 Unitarian, 26 Israeli. The last Hungarian landowner, the Halmágyi family, fled in 1944. Its former church , built in the 1300s, is now in ruins. His bell went to Türe . With the exception of the north wall, its walls are almost intact. Its former sanctuary and porthole-like windows suggest a Romanesque style , while the stone-framed south entrance is Gothic in style. The originally single-nave church was supplemented with auxiliary nets during the RenaissanceGéza Entz and László Debreczeni also took part in the survey of the church ruins. In 1935 , Debreczeni discovered blurred details of frescoes during whitewashing.

“Drumul lui Traian” parcurs de echipa taracalatei.ro : de la Castrul roman “Optatiana” din Sutor, apoi peste Valea Almaşului unde a existat se pare şi un pod, iar azi se văd foarte bine dalele de piatră în albia râului. Drumul continuă spre satul Cubleşu şi urcă spre pădurea ce duce spre satul Şardu din jud.Cluj. Traseul este unul foarte frumos şi pitoresc, putând fi admirate şi atracţiile de pe traseu: bisericile de lemn din Stoboru şi Cubleşu, dar şi case tradiţionale. .. Odată ajunşi în vârful dealului prin pădure,  întâlnim o frumoasă intersecţie de drumuri romane, exact la limita de hotar dintre comuna Cuzăplac, jud.Sălaj şi comuna Sânpaul din jud.Cluj. La această intersecţie putem admira şi urmele unui posibil turn de supraveghere – apărare? foarte frumos vizibil (baza), dar şi o troiţă (răstignire) De aici şi până în satul Şardu pe Valea Şardului, drumul este asfaltat integral in toamna anului 2015 printr-un proiect pe fonduri UE.

Potrivit săpăturilor arheologice, orașul a fost locuit încă din epoca neolitică. Pe teritoriul localității Miercurea Nirajului au fost găsite topoare de piatră (2000 – 1700 î.Ch.), monezi bizantine din epoca împăratului Iustinian, un denar din domnia lui Iulius Cezar, iar hotarul satelor Beu și Moșuni este traversat de drumul roman spre castrul din Călugăreni.[5 Localitatea a fost atestată documentar în anul 1493 cu numele de Oppidum Zereda (Târgul de miercuri) în hrisovul voievodului László Losonczi⁠(fr).[5] Documentul menționează că localitatea deține rangul de oraș și totodată garantează privilegiile deținute de Miercurea Nirajului. Leopold al II-lea a permis printr-un ordin ținerea a trei târguri naționale în fiecare an.[6] În urma Reformei Protestante, locuitorii orașului au devenit reformați. Miercurea Nirajului a fost pentru mult timp cel mai important oraș din Scaunul Mureș. Până în 1745 aici erau ținute ședințele consiliului scaunului secuiesc, deoarece între Târgu Mureș, deținătorul titlului de oraș liber regesc⁠(en), și conducerea structurii administrative a fost mult timp un conflict politic și economic. În urma reformei adminstrative din 1876scaunele secuiești și săsești, juridic autonome, au fost desființate și apoi încorporate în cele 15 comitate noi. Astfel, orașul Târgu Mureș, care până atunci a fost capitala oficială a scaunului Mureș, a devenit reședința comitatului Mureș-Turda. Noua entitate administrativă a inclus vechiul scaun secuiesc și o parte din regiunea Turda. Totodată, în 1876, ca urmare a hotărârii guvernului de la Budapesta, Miercurea Nirajului a fost retrogradată la rangul de comună și a devenit reședința districtului creat din localitățile limitrofe.[6] 

Ivănești a fost menționat pentru prima dată în 1332 sub numele latin Sancto Johanne[1]. A fost distrus în 1661 de armata otomană condusă de Ali Pașa, și numai o parte din locuitori au reușit să se refugieze, mulți fiind masacrați. Biserica reformată din sat a fost construită în 1796[1].
After 1661 when Pasha Ali slaughtered the refugee population, the village was settled by landlords with Romanians. << Kebeleszentiv
“Bogăția trebuie trăită nu adunată.” Șardu Nirajului Székelysárd

Székelysárd (until 1899 Sárd, Romanian Șardu Nirajului) was first mentioned in 1360 as Saar. It is mentioned as a wilderness in the 17th century, later Gergely Daczó settled Romanian serfs. In 1910 it had 462 inhabitants, mostly Hungarians, with a significant Romanian minority. In 1992 , out of its 403 inhabitants, 246 were Hungarians, 123 Romanians and 33 Gypsies.  Many are engaged in animal husbandry (sheep) and farming. 

In the Register of 1567, the name of the village was recorded with a single gate. The first known record of the existence of the parish dates from 1637. According to the document, it was a branch of Kisszentlőrinc at that time. From 1650, when Székelytompa became the mother church, Sárd became its daughter church. The present church of the village was built in 1927. 
Alex Imreh ancestry < Delean – Șardu Cluj, Dogar – Ăardu Mureș
Bastionul dogarilor (în maghiară Kádárok bástyája) face parte din sistemul de fortificație a cetății medievale din Târgu Mureș fiind construită și administrată de breslele orașului liber regesc. În anul 1632 începuseră lucrările de construcție la bastionul dogarilor, care este situat la colțul de sud-est al cetății. Realizarea acestuia a durat până în anul 1633.[1] Piața dintre bastioanele dogarilor (stânga) și măcelarilor (dreapta) a fost prima locație unde s-au jucat spectacole de teatru în mod regulat (gravura lui István Mikolai Tóth, 1822)

About Alex Imreh

http://www.aleximreh.ro http://www.facebook.com/alex.imreh 0742-669918
This entry was posted in 2021, Imreh, Transylvania and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s