Tag Archives: Butmir

Sardinia – Vinca I2a1 + Beaker R1b >> Nuragic culture. 1200bc The Sea Peoples>First Dark Age. R1b & R1a ‘Aryan’ waves.


At the site near Prokuplje called Pločnik, serbian archaeologists found evidence of what could be the oldest metal workshop in all of Europe. According to National Museum archaeologist Dušan Šljivar, experts found a “copper chisel and stone ax at a … Continue reading

Posted in *****, ethnogenesis | Tagged , , , , , , , | 5 Comments

Maria Gimbutas, Civilizaţie şi cultură, Ed. Meridiane, Buc., 1989


http://www.istoria.md/articol/825/Civilizatia_europeana Cucuteni Civilizaţia europeană Cucuteni (7000î.e.n – 3500î.e.n, Muzeul Cucuteni, Târgu Frumos, Ro) face parte din Vechea Europă – cea mai veche civilizaţie europeană înainte de infiltrarea popoarelor indo-europene. Asta ar însemna 2500 de ani de experienţă preindoeuropeană. Şi încă … Continue reading

Posted in Dacia, Old Europe | Tagged , , , , , , , | Leave a comment