Tag Archives: silve

Vlasinii – Ius Valahicum


Vlăsini sunt oameni răsprnjîțî prin munțî, care nu aparțin nici lu unul stat, rege, ban. Oameni liberi, care au responsabilitate spră stămoșî șî copii a luor, moștinitori. Vlăsini nu sunt organizațî în nici un feal (de state, traiesc dupa Ius Valahicum). Trăiesc în catune, or sate disperzate. Aic, colo o casă. Nau pre-a mare legătură întră iei. Să adună numa o dată pră an la trguri, pănăgiur. Nu sunt creștini, au mitologia proprie vlăsinească. Dar dă iei nimen na scris, că nu a fost interesanțî pentru rege, sultani. Sunt organizațî după lega pomîntului, or Ius Valahicum. Chiniezul e un feal dă moderator, care „să chinue să trăiască oameni în pace”, să nu fie ciartă întră oameni. Dă aia i-a spus „chiniez” / care să chinue. Continue reading

Posted in 2021, ethnogenesis, Etnogeneza Rumânilor | Tagged , , , , , | Leave a comment