Muntele Rece


Cabana “Judo” cu căldarea zmeilor
.Aşezarea Muntele Rece este cea mai mică din cadrul comunei Maguri Racatau, judetul Cluj și cuprinde şapte cătune: Mâţeşti, Păltinei, Bordeşti, Crişeni, Dodeşti, Râşca Şcoală şi Râşca Moară, cu o suprafaţa ocupată de 97,77 ha.
Comuna răsfirată cu case aflate la sute de m distanta una de alta.
Platou la cota 1100
Printre cabane de orășeni s-au mai păstrat câteva gospodării vechi.
”Străzile”/casele acestui cătun rasfirat sunt văzute de un orășean ca niște cabane izolate pe munți, la distanțe mari,

După 1989 am asistat neputincioşi la un proces ireversibil de pulverizare a economiei naţionale, de distrugere sistematică a potenţialului productiv al acestei ţări. După 1990, într-un mod absolut singular în lume, s-a trecut la o aşa-zisă economie de piaţă, dar nu în sensul dezvoltării capacităţilor de producţie indigene pentru a putea face faţă exigenţelor şi standardelor de calitate într-o competiţie cu produse similare din afară, ci la eliminarea treptată, conştientă, şi de aceea, iresponsabilă, a oricărei şanse a producătorului autohton de a-şi disputa nu pieţele externe cum ne-am putea gândi, dar nici măcar pe cea inernă. Pentru Guvernele de dupa 1990 prioritară nu a fost dezvoltarea capacităţilor de producţie, modernizarea sau retehnologizarea acestora, ci închiderea lor din proprie iniţiativă sau de către cei care le-au achiziţionat la preţuri derizorii în cadrul aşa-zisului proces de privatizare.
În majoritatea cazurilor, pe baza unor slogane dirijate de forţe interesate, s-a avut în vedere doar lichidarea unităţilor respective, argumentându-se pretinsa lor lipsă de eficienţă, chiar şi atunci când, prin profilul lor de producţie, ele erau unice la nivelul economiei naţionale sau jucau un rol decisiv în industria pe orizontală.
Sectorul cel mai greu lovit de această politică bizară l-a reprezentat mineritul unde, după cum se ştie, au fost disponibilizate zeci de mii de persoane şi închise numeroase mine. În această situaţie se află şi mina de feldspat din localitatea Muntele Rece, judeţul Cluj – cea mai mare rezervă de feldspat alcalin şi potasic din ţară. Ea a funcţionat între anii 1954-1994, fiind principalul furnizor pentru mai multe întreprinderi din judeţul Cluj şi din ţară şi livrând la export peste 60% din producţia realizată. Se obţinea o producţie de până la 10.000 de tone pe lună, atât prin exploatările la suprafaţă, cât şi din subteran, având un randament de până la 90-95%.
La această mină îşi desfăşurau activitatea circa 300 de angajaţi, majoritatea localnici sau din zonele apropiate. Din motive absolut necunoscute, S.C. Cominex S.A. Cluj a decis în 1994 încetarea totală a activităţii de exploatare minieră de feldspat de la Muntele Rece, nu pentru că ar fi încetat cererea de feldspat la intern şi export, şi nici pentru că ar fi fost nevoie de investiţii mari în dotare sau în activitatea de producţie. În prezent, foştii beneficiari ai minei se aprovizionează din export, la preţuri cu mult mai mari decât cele pe care ar fi trebuit să le plătească pentru feldspatul de la Muntele Rece. Printre altele, este de remarcat că se plătesc importante sume de bani pentru transportul acestei materii prime deşi, la mai puţin de 35 de km de Cluj-Napoca, deţinem cea mai mare mină de feldspat din România.
După încetarea activităţii, au fost lăsate în paragină blocurile sociale, dormitoarele, cantina, magaziile, sediul administrativ, atelierele de reparaţii şi întreţinere, sala de compresoare, vestiarele şi mijloacele de transport auto. O simplă analiză a acestei situaţii inadmisibile ne impune concluzia că asistăm la un act de asociere conştientă cu cei care urmăresc distrugerea capacităţii economice a ţării.
Închiderea minei de la Muntele Rece a avut un impact social devastator. Peste 300 de angajaţi împreună cu familiile lor şi-au pierdut unica sursă de venit, fiind aruncaţi în braţele mizeriei, lipsei şi sărăciei cronice. Închidere minei de la Muntele Rece a fost din punct de vedere social şi economic, un exemplu cras de subminare a economiei naţionale, de distrugere a resurselor şi capacităţilor sale de producţie.

About Alex Imreh

http://www.aleximreh.ro http://www.facebook.com/alex.imreh 0742-669918
This entry was posted in 2021 and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s